WAŻNA INFORMACJA

Informujemy żeby nie przekazywać 1% z podatku na rzecz „Leśnego Pogotowia” poprzez jakiekolwiek fundacje i stowarzyszenia. Wszelkie zbiórki pieniężne itp. na cele związane z utrzymaniem, wyżywieniem zwierząt oraz na rozbudowę i modernizację ośrodka bez oficjalnego ogłoszenia na stronie Leśnego Pogotowia są nieprawdziwe. Od 2013 „Leśne Pogotowie” nie korzysta z uprzejmości powyższych organizacji. Skorzystaliśmy z takiej formy pomocy w roku 2010 i 2012. Jednocześnie informujemy ze ośrodek nie jest w żaden sposób wspomagany (finansowo, rzeczowo itp.) przez żadne organizacje – fundacje lub stowarzyszenia. Jednocześnie dziękujemy za pomoc w latach ubiegłych. Jeżeli chcecie Państwo pomagać zwierzętom z „Leśnego pogotowia” to proszę kontaktować się tylko bezpośrednio pod nr telefonu 605-100-179.

 

Leśne Pogotowie

Jak pomóc

    Ze zmianą czasu szybciej robi się ciemno, przez co mamy ograniczoną widoczność. Drogi w Polsce często prowadzą przez lasy, szlaki wędrowne zwierząt czy chronione obszary przyrodnicze. Kierowca w takich miejscach musi być zawsze przygotowany na ewentualne wtargnięcie dzikiego zwierzęcia, szczególnie nocą, kiedy wabione blaskiem świateł zwierzęta wychodzą z przydrożnych lasów.

Co powinien zrobić kierowca, żeby nie doszło do podobnego zdarzenia?


Znak ostrzegawczy A-18B - "Dzikie zwierzęta"

     Powinien przede wszystkim zachować odpowiednią prędkość, a w razie potrzeby może użyć sygnału świetlnego lub dźwiękowego. Na szczególną uwagę zasługuje znak "Dzikie zwierzęta" - ostrzega kierowcę, że ryzyko wbiegnięcia dzikiej zwierzyny na drogę jest większe niż w innych miejscach. Pamiętajmy jednak, że znaki drogowe, płoty ochronne przy drogach, czy reflektory akustyczne spełniają swoją rolę tylko wtedy, gdy ludzie są czujni i kierują się rozsądkiem.

Co zrobić kiedy potrącimy zwierzę?

    Zgodnie z artykułem 25. Ustawy o ochronie zwierząt, kierujący pojazdem, który potrącił zwierzynę powinien najpierw zabezpieczyć miejsce wypadku, a następnie powiadomić najbliższy urząd policji / straż miejską. Następnie funkcjonariusz powiadamia o zdarzeniu odpowiednie jednostki (lekarza weterynarii, pracownika urzędu gminy, myśliwego). Prawo lokalne zezwala na dostrzelenie (lub uśpienie) umierającego zwierzęcia przez myśliwego lub weterynarza. Tusza takiego zwierzęcia jest własnością dzierżawcy terenu. Kierowca nie ma prawa zabrać zwierzyny i wykorzystać jej do własnych celów, gdyż wówczas zostanie posądzony o kłusownictwo.

Co zrobić kiedy znajdziemy ranne lub martwe zwierzę?

Kiedy znajdziemy ranne lub martwe zwierzę należy niezwłocznie powiadomić straż miejską lub urząd gminy. Martwe zwierzę znajdujące się na terenie publicznym powinna usunąć gmina.