WAŻNA INFORMACJA

Informujemy żeby nie przekazywać 1% z podatku na rzecz „Leśnego Pogotowia” poprzez jakiekolwiek fundacje i stowarzyszenia. Wszelkie zbiórki pieniężne itp. na cele związane z utrzymaniem, wyżywieniem zwierząt oraz na rozbudowę i modernizację ośrodka bez oficjalnego ogłoszenia na stronie Leśnego Pogotowia są nieprawdziwe. Od 2013 „Leśne Pogotowie” nie korzysta z uprzejmości powyższych organizacji. Skorzystaliśmy z takiej formy pomocy w roku 2010 i 2012. Jednocześnie informujemy ze ośrodek nie jest w żaden sposób wspomagany (finansowo, rzeczowo itp.) przez żadne organizacje – fundacje lub stowarzyszenia. Jednocześnie dziękujemy za pomoc w latach ubiegłych. Jeżeli chcecie Państwo pomagać zwierzętom z „Leśnego pogotowia” to proszę kontaktować się tylko bezpośrednio pod nr telefonu 605-100-179.

 

Aktualności

Wrzesień 2013

Żółwie

Po raz pierwszy do naszego ośrodka dostarczono dwa żółwie błotne. To jedyny dziki gatunek żółwia, który żyje w Polsce. Jest gatunkiem zagrożonym ujętym w Polskiej Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych. Zdziwienie było tym większe, gdy dowiedzieliśmy się gdzie zostały znalezione. Jeden na terenie Gliwic a drugi na terenie Tarnowskich Gór. Nie są to miejsca naturalnego występowania tego gatunku. Wniosek nasunął się jeden, że są to osobniki, które były nielegalnie przetrzymywane przez osoby prywatne i uciekły. Jeden z żółwi ma dosyć mocno zdeformowany karapaks, co świadczyć może o złych warunkach przetrzymywania.  Na chwilę obecną żółwie mają się dobrze i pozostaną w ośrodku.