WAŻNA INFORMACJA

Informujemy żeby nie przekazywać 1% z podatku na rzecz „Leśnego Pogotowia” poprzez jakiekolwiek fundacje i stowarzyszenia. Wszelkie zbiórki pieniężne itp. na cele związane z utrzymaniem, wyżywieniem zwierząt oraz na rozbudowę i modernizację ośrodka bez oficjalnego ogłoszenia na stronie Leśnego Pogotowia są nieprawdziwe. Od 2013 „Leśne Pogotowie” nie korzysta z uprzejmości powyższych organizacji. Skorzystaliśmy z takiej formy pomocy w roku 2010 i 2012. Jednocześnie informujemy ze ośrodek nie jest w żaden sposób wspomagany (finansowo, rzeczowo itp.) przez żadne organizacje – fundacje lub stowarzyszenia. Jednocześnie dziękujemy za pomoc w latach ubiegłych. Jeżeli chcecie Państwo pomagać zwierzętom z „Leśnego pogotowia” to proszę kontaktować się tylko bezpośrednio pod nr telefonu 605-100-179.

 

Aktualności

Luty 2014

 

Zima w tym roku jest wyjątkowo łagodna, co pozwoliło nam już w lutym zacząć budowę nowych domków dla zwierzaków :) na zdjęciu początki budowy kilku wolier dla ptactwa wodno-lądowego i nie tylko. W każdej wolierze będzie basen z dopływem wody, ocieplany domek i wkopana siatka na kilkadziesiąt centymetrów, jako zabezpieczenie np. przed dzikim lisem, który mógłby skorzystać z okazji i zjeść któregoś z naszych pacjentów. Pracy jeszcze dużo a jej efekty będziecie mogli zobaczyć już niedługo :)