WAŻNA INFORMACJA

Informujemy żeby nie przekazywać 1% z podatku na rzecz „Leśnego Pogotowia” poprzez jakiekolwiek fundacje i stowarzyszenia. Wszelkie zbiórki pieniężne itp. na cele związane z utrzymaniem, wyżywieniem zwierząt oraz na rozbudowę i modernizację ośrodka bez oficjalnego ogłoszenia na stronie Leśnego Pogotowia są nieprawdziwe. Od 2013 „Leśne Pogotowie” nie korzysta z uprzejmości powyższych organizacji. Skorzystaliśmy z takiej formy pomocy w roku 2010 i 2012. Jednocześnie informujemy ze ośrodek nie jest w żaden sposób wspomagany (finansowo, rzeczowo itp.) przez żadne organizacje – fundacje lub stowarzyszenia. Jednocześnie dziękujemy za pomoc w latach ubiegłych. Jeżeli chcecie Państwo pomagać zwierzętom z „Leśnego pogotowia” to proszę kontaktować się tylko bezpośrednio pod nr telefonu 605-100-179.

 

Aktualności

Marzec 2014

Pierwsze zajączki które trafiły do nas już pod koniec lutego, są już całkiem sporych rozmiarów :) ze względu na łagodną zimę zające mogły rodzić się już w lutym . Jeszcze kilka miesięcy i wypuścimy je na wolność :). W marcu trafia ich do nas jednak coraz więcej, kilka w tygodniu, jedne większe drugie mniejsze.

Woliery, które budowaliśmy miesiąc temu są już prawie gotowe, jeszcze tylko siatka do zakrycia góry wolier i będą czekały na nowych pacjentów.