WAŻNA INFORMACJA

Informujemy żeby nie przekazywać 1% z podatku na rzecz „Leśnego Pogotowia” poprzez jakiekolwiek fundacje i stowarzyszenia. Wszelkie zbiórki pieniężne itp. na cele związane z utrzymaniem, wyżywieniem zwierząt oraz na rozbudowę i modernizację ośrodka bez oficjalnego ogłoszenia na stronie Leśnego Pogotowia są nieprawdziwe. Od 2013 „Leśne Pogotowie” nie korzysta z uprzejmości powyższych organizacji. Skorzystaliśmy z takiej formy pomocy w roku 2010 i 2012. Jednocześnie informujemy ze ośrodek nie jest w żaden sposób wspomagany (finansowo, rzeczowo itp.) przez żadne organizacje – fundacje lub stowarzyszenia. Jednocześnie dziękujemy za pomoc w latach ubiegłych. Jeżeli chcecie Państwo pomagać zwierzętom z „Leśnego pogotowia” to proszę kontaktować się tylko bezpośrednio pod nr telefonu 605-100-179.

 

Edukacja

Edukacja w Leśnym Pogotowiu

W Leśnym Pogotowiu prowadzone są zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży pozwalające zarówno budować wrażliwość i świadomość ekologiczną jak i poznawać przedstawicieli polskiej fauny. Podczas wizyty w Ośrodku odwiedzający uczą się szacunku dla zwierząt i właściwego stosunku wobec przyrody i poznają ideę jej ochrony. Poprzez bezpośredni kontakt z żywymi zwierzętami, które, na co dzień trudno zobaczyć w naturze dzieci i młodzież poznają zwyczaje zwierząt dzikich a co za tym idzie konieczność ochrony środowiska naturalnego, w którym występują. W ramach zajęć młodzi ludzie poznają zasady prawidłowego zachowania się w lesie, który jest domem dla prawie 70% gatunków roślin i zwierząt występujących w Polsce.

Warsztaty edukacyjne dla młodzieży międzynarodowej z Hiszpanii, Czech, Francji, Portugalii, Włoch itd

Głównym celem Leśnego Pogotowia jest rehabilitacja i przygotowywanie dzikich zwierząt do powrotu do ich naturalnego środowiska, zatem w okresie, kiedy do ośrodka trafia największa ilość zwierząt zajęcia edukacyjne na terenie ośrodka są ograniczone do minimum.

W tym czasie odwiedzamy szkoły, przedszkola itp. gdzie przeprowadzane są prelekcje i pokazy multimedialne.

Leśne Pogotowie uczestniczy w warsztatach imprezach przyrodniczo - ekologicznych organizowanych przez Nadleśnictwo Katowice, Śląski Ogród Botaniczny, Klub Gaja oraz szkoły.

Zajęcia są organizowane tylko  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel: 605-100-179.

Dzień Ziemi w Śląskim Ogrodzie Botanicznym

Regionalne obchody Dnia Leśnika 2013

Wielka Majówka zorganizowana przez Nadleśnictwo Katowice z udziałem aktorów, państwa Królikowskich