12/30 2013

Edukacja

Edukacja w Leśnym Pogotowiu

W Leśnym Pogotowiu prowadzone są zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży pozwalające zarówno budować wrażliwość i świadomość ekologiczną jak i poznawać przedstawicieli polskiej fauny. Podczas wizyty w Ośrodku odwiedzający uczą się szacunku dla zwierząt i właściwego stosunku wobec przyrody i poznają ideę jej ochrony. Poprzez bezpośredni kontakt z żywymi zwierzętami, które, na co dzień trudno zobaczyć w naturze dzieci i młodzież poznają zwyczaje zwierząt dzikich a co za tym idzie konieczność ochrony środowiska naturalnego, w którym występują. W ramach zajęć młodzi ludzie poznają zasady prawidłowego zachowania się w lesie, który jest domem dla prawie 70% gatunków roślin i zwierząt występujących w Polsce.

Warsztaty edukacyjne dla młodzieży międzynarodowej z Hiszpanii, Czech, Francji, Portugalii, Włoch itd

Głównym celem Leśnego Pogotowia jest rehabilitacja i przygotowywanie dzikich zwierząt do powrotu do ich naturalnego środowiska, zatem w okresie, kiedy do ośrodka trafia największa ilość zwierząt zajęcia edukacyjne na terenie ośrodka są ograniczone do minimum.

W tym czasie odwiedzamy szkoły, przedszkola itp. gdzie przeprowadzane są prelekcje i pokazy multimedialne.

Leśne Pogotowie uczestniczy w warsztatach imprezach przyrodniczo - ekologicznych organizowanych przez Nadleśnictwo Katowice, Śląski Ogród Botaniczny, Klub Gaja oraz szkoły.

Zajęcia są organizowane tylko  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel: 605-100-179.

Dzień Ziemi w Śląskim Ogrodzie Botanicznym

Regionalne obchody Dnia Leśnika 2013

Wielka Majówka zorganizowana przez Nadleśnictwo Katowice z udziałem aktorów, państwa Królikowskich